Vi är en maskinstation som håller till i Karlgustav Varbergs kommun. Vi jobbar med stor omnejd i dom närliggadne kommunderna så som Falkenberg, Kungsbacka, Hylte och Marks kummun.

Vi försöker vara så breda som möjligt inom vår maskinstation och åtar oss jobb så som gräv & anläggningsjobb, rundbalspressning, snöröjning, vägsladdning, kantklippning, buskröjning, röjning med energiklipp.

Vi innehar grävmaskiner allt ifrån 1,8ton till 14ton. Är både bandgrävare och grävlastare (traktorgrävare) som vi gör jobb med. Vanligt förekommande jobb för oss är enskilda avlopp, dräneringar, dikning, markplanering, nybyggnation och renovering av skogsbilvägar.

Söröjning utför vi med en Huddig 1160 som har ett frontmonterat vikblad.

Vägkanterna röjer vi med hjälp av en kättingröjare som sitter på en grävlastare eller en armklippare med Y-slagor som sitter på en traktor. Om det är för grova träd och buskar så har vi även en energiklipp som vi klipper ner träden med i lämpliga längder för att sedan skota bort. Har även möjlighet att klippa ner grenar som hänger ner för långt och stör trafiken.

Under sommaren är det mycket tid vi lägger på rundbalspressning åt lantbrukare, men vi har även hömaskiner för att hjälpa till med slåtter, vändning och strängning. Vi brukar även egen mark för att sedan sälja rundbalar.